Byggteknikk

A.L. Høyer Skien AS utfører byggetekniske rådgivertjenester for mange typer bygg og for mange ulike byggherrer innefor privat- og offentlig sektor. Vi har som mål å ligge langt fremme når det gjelder kompetanse samt bruk av datatekniske verktøy for utarbeidelse av beregninger og tegninger. Vi utfører byggetekniske rådgiving innenfor følgende fagområder:

  • Konstruksjonsteknik
  • Energiberegninger
  • Miljørådgiving
  • Tegnetjenester

Prosjektadministrasjon

A. L. Høyer Skien AS har som styrke og målsetting å utvikle gunstige løsninger for prosjektstyring og byggeledelse av store og små byggeprosjekter. Vi bistår i planlegging og utførelse av bygg- og industriprosjekter av ulik størrelser fra behovsanalyse og frem til innflytting og drift er etablert. A. L. Høyer Skien AS har utviklet eget prosjektstyringssystem og rutiner for økonomi-, kvalitet- og fremdriftsstyring av byggeprosjekter..

Tilstandskontroll

A.L. Høyer Skien har utført en rekke oppdrag knyttet til tilstandsundersøkelser og skadevurderinger av bygninger samt beskrivelser/rådgivning. Dette omfatter registrering og vurdering av en bygning eller deler av en bygning som igjen danner grunnlaget for utbedring-/vedlikeholdsarbeider og økonomiske beregninger.