}

Historie

Firmaet ble grunnlagt i 1931 av Andreas Lous Høyer i Oslo.

A.L. Høyer startet sin virksomhet i Skien i 1953 og var et personlig eiet firma fram til 1.1. 1989. Det ble da organisert som et aksjeselskap med navnet A.L. Høyer Skien A.S.
Firmaet er i dag heleid av 6 ansatte.


Firmaet har hele tiden hatt hovedtyngden av oppdragene i nærområdet, men har også tradisjon for å gjennomføre store og komplekse oppdrag utenfor nærområdet. Som eksempler kan nevnes Oslo Konserthus, Det Norske Teater, Ullevål sykehus, Halden fengsel, Domus Medica og Senter for Livsvitenskap ved Universitetet i Oslo.