}

Historie

Firmaet ble grunnlagt i 1931 av Andreas Lous Høyer i Oslo.

A.L. Høyer ble grunnlagt av Andreas Lous Høyer i Oslo i 1931. I 1953 startet det sin virksomhet i Skien og filialen ble etterhvert et selvstendig personlig eiet firma som varte frem til 1989. Det ble da organisert som et aksjeselskap med navnet A.L. Høyer Skien A.S. I 2021 byttet vi navn fra A.L. Høyer Skien AS til A.L. Høyer AS. Firmaet er i dag heleid av ansatte.

Firmaet har hele tiden hatt hovedtyngden av oppdragene i nærområdet, men har også tradisjon for å gjennomføre store og komplekse oppdrag utenfor nærområdet. Som eksempler kan nevnes Oslo Konserthus, Det Norske Teater, Ullevål sykehus, Halden fengsel, Domus Medica og Senter for Livsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

A.L. Høyer i Oslo ble i 2011 fusjonert med rådgivende ingeniører Finseth og fikk navnet Høyer Finseth AS. I 2016 ble dette selskapet solgt til WSP Norge, og Høyer navnet forsvant fra denne grenen. Kontoret i Askim som har sitt utspring fra A.L. Høyer i Oslo ble ikke med på disse endringene og er også forblitt et selvstendig selskap eid av de ansatte. Dette kontoret driver hovedsakelig med prosjektadministrative tjenester. For mer info se www.alhoyerask.no