}

Om oss

Om A.L Høyer Skien AS

A.L. Høyer Skien AS er et frittstående og selvstendig rådgivende ingeniørfirma innenfor fagområdene byggeteknikk og prosjektadministrasjon. Vi er lokalisert på Nenset sentralt i Grenland, mellom Skien og Porsgrunn. Vårt markedsområde er i hovedsak fra Agder til Oslo med hovedvekt på Grenland. A.L. Høyer Skien AS er samlokalisert med rådgiverfirmaene Erichsen & Horgen AS (VVS) og Malnes og Endresen as (elektro). Sammen med disse utgjør vi Grenland Tekhus.


Firmaet har lang tradisjon som et fr…

Kompetanse

A.L. Høyer Skien AS utfører rådgivertjenester for mange typer bygg og for ulike byggherrer innenfor privat- og offentlig sektor.
Vår erfaring kommer fra oppdrag av varierende størrelse, art og alle typer oppdragsgivere. Store deler av våre referanseprosjekter kommer fra oppdrag i industrien, men omfatter også større og mindre oppdrag for offentlige byggherrer. Vi arbeider også tett med totalentreprenører i ulike oppdrag. I tillegg omfatter referanselisten flere store offentlige oppdrag, både med…

Historie

A.L. Høyer startet sin virksomhet i Skien i 1953 og var et personlig eiet firma fram til 1.1. 1989. Det ble da organisert som et aksjeselskap med navnet A.L. Høyer Skien A.S.
Firmaet er i dag heleid av 6 ansatte.


Firmaet har hele tiden hatt hovedtyngden av oppdragene i nærområdet, men har også tradisjon for å gjennomføre store og komplekse oppdrag utenfor nærområdet. Som eksempler kan nevnes Oslo Konserthus, Det Norske Teater, Ullevål sykehus, Halden fengsel, Domus Medica og Senter for Livsvite…