}

Herøya Industripark

Bygg 25A og H

Ombygging og rehabilitering av eksisterende arealer til oppgraderte kontorlokaler. A.L. Høyer har bistått byggherren i prosjekteringsfasen (PGL) og i utførelsesfasen som PL/BL samt SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (KP).

Arkitekt
Ario AS
Byggeår
2021-2022
Areal
2 300 m2
Entreprnør
Mynd AS
Tiltakshaver
Herøya Industripark Eiendom