}

Domus Medica, Universitetet i Oslo

Domus Medica ligger på Gaustad i Oslo og er i dag hovedsted for undervisning ved medisin-, odontologi- og ernæringsstudiet ved Universitetet i Oslo. Undervisningsstedet får en utvidelse på 11 000 kvm og 700 kvm rehabilitering av eksisterende bygg. A.L. Høyer AS sin rolle i prosjektet er PRL/PL bygging.

I løpet av byggefasens varighet på to år har man på byggeplassen,
så langt det er mulig, forsøkt å benytte seg av Lean Construction
som metodikk. Blant de første prosjektene i Norge, har man
benyttet seg av arbeidsflyt basert på takt-prinsippet. Det vil si at
alle fagene arbeider med like lang varighet i forhåndsdefinerte
likartede arbeidssoner. Dette arbeidet har vært til dels meget vellykket,
især i perioden hvor man jobbet med innredningen i de
store bygningsdelene.

I areal dreier det seg om totalt 11.560 brutto
kvadratmeter som fordeler seg slik:
- laboratoriebygg inkludert en
etasje til undervisning 4.890 kvadratmeter
- undervisningsfløy inkludert nytt
auditorium 1.620 kvadratmeter
- dyreavdeling 2.260 kvadratmeter
- ombygging av gammel dyrestall 700 kvadratmeter
- parkering 2.090 kvadratmeter

Arkitekt
HRTB Arkitekter AS
Byggeår
2005-2013
Areal
11 000 m2
Entreprnør
HENT AS
Tiltakshaver
Statsbygg