}

RHI Fusion Plant

Herøya Industripark, nytt industribygg

Smelteverk for RHI på Herøya Industripark i Porsgrunn på 10 000 m2. I prosjekteringen ble det benyttet 3d modeller for alle fag. En sammensatt modell ble gjennomgått på prosjekteringsmøtene. A.L. Høyer AS utførte prosjektering av grunnarbeider og betongarbeider. Bygget er fundamentert på peler. Ellers består bygget av plasstøpt betong for 10 stk trafoer og tekniske rom i 2 etg. Ett kontrollrom i 2 etg. utført med betongelementer. Kulvert for dreiebord for smeltevogner, basseng i grunnen for kjølevann og to utendørs basseng for kjøling av kjølevann.

Arkitekt
Børve Borchsenius Arkitekter AS
Byggeår
2011-2012
Areal
14 000 m²
Entreprnør
Veidekke AS
Tiltakshaver
RHI