}

Kompetanse

A.L. Høyer utfører byggetekniske rådgivertjenester for mange typer bygg og for ulike byggherrer innenfor privat- og offentlig sektor. Vi har som mål å ligge langt fremme når det gjelder kompetanse samt bruk av datatekniske verktøy for utarbeidelse av beregninger og tegninger. Vi utfører oppdrag innenfor følgende fagområdene byggeteknikk og prosjektadministrasjon.

A.L. Høyer utfører rådgivertjenester for mange typer bygg og for ulike byggherrer innenfor privat- og offentlig sektor.
Vår erfaring kommer fra oppdrag av varierende størrelse, art og alle typer oppdragsgivere. Store deler av våre referanseprosjekter kommer fra oppdrag i industrien, men omfatter også større og mindre oppdrag for offentlige byggherrer. Vi arbeider også tett med totalentreprenører i ulike oppdrag. I tillegg omfatter referanselisten flere store offentlige oppdrag, både med ansvar for byggeteknisk prosjektering og prosjektadministrative ytelser.


Vi har som mål å ligge langt fremme når det gjelder kompetanse samt bruk av datatekniske verktøy for utarbeidelse av beregninger og tegninger. Vi utfører oppdrag innenfor følgende fagområder:


Byggeteknikk
⦁ Konstruksjonsteknikk
⦁ Fundamentering og grunnarbeider
⦁ Bygningsfysikk
⦁ Beskrivelser og anbudsdokumenter
⦁ Tilstandsregistreringer og -kontroller
⦁ Tegnetjenester
⦁ Uavhengig kontroll, både av prosjektering og utførelse

Prosjektadministrasjon
⦁ Prosjektledelse
⦁ Prosjekteringsledelse
⦁ Byggeledelse
⦁ Koordinator for HMS/SHA både for prosjektering (KP) og utførelse (KU)

A.L. Høyer har sentral godkjenning i alle aktuelle fagområder.