}

Om A.L Høyer Skien AS

A.L. Høyer Skien AS er et frittstående og selvstendig rådgivende ingeniørfirma innenfor fagområdene byggeteknikk og prosjektadministrasjon. Vi er lokalisert på Nenset sentralt i Grenland, mellom Skien og Porsgrunn. Vårt markedsområde er i hovedsak fra Agder til Oslo med hovedvekt på Grenland. A.L. Høyer Skien AS er samlokalisert med rådgiverfirmaene Erichsen & Horgen AS (VVS) og Malnes og Endresen as (elektro). Sammen med disse utgjør vi Grenland Tekhus.


Firmaet har lang tradisjon som et frittstående og ansatteiet firma med stabil bemanning. Vi er i dag 14 ansatte fordelt på 7 sivilingeniører, 6 ingeniører, og 1 regnskapsmedarbeider.
Firmaet er i dag 100% eiet av 6 ansatte.

 

Her finner du kontoret vårt: